Historiek


Morihei Ueshiba
O’Sensei 1883-1969
1883:  
Geboorte van de stichter, Morihei Ueshiba op 14 dec te Tanabe – Japan

1900-
1920:  
Morihei Ueshiba bestudeert verschillende traditionele Japanse Krijgskunsten, waaronder Daitoi ryu Aiki-jitsu en vormen van Ken-jitsu

1919:  
Morihei Ueshiba ontmoet O.Deguchi, spiritueel leider van de Omoto secte in Ayabe, Kyoto

1921:  
Geboorte van Kisshomaru Ueshiba, de 2e Doshu, op 27 juni in Ayabe

1927:  
Morihei Ueshiba vestigt zich in Tokyo

1931:  
Opening van de dojo op de huidige locatie van het Aikido Hoofdkwartier

1940:  
Bouw van een andere dojo buiten de stad in Iwama, de geboorte plaats van de Iwama-ryu van Saito Sensei (+2002)

1943:  
Oprichting van de Aiki-shinto tempel in Iwama ‘May peace prevail on Earth’

1948:  
Kisshomaru Ueshiba wordt Algemeen Directeur van de Hombu Dojo in Tokyo


Kisshomaru Ueshiba
1921 – 1999
1949:  
Via Frankrijk bereikt Aikido Europa. Minuro Mochizuki begint les te geven in Bordeaux ( en vormt later zijn eigen stijl het Yoseikan Budo). Een bekende leerling van hem is Alain Floquet, oprichter van het Aikibudo. Een andere leerling van hem Andre Nocquet werd in 1951 Deshi van O’Sensei.

1951:  
Geboorte van de huidige Doshu, Moriteru Ueshiba op 2 april.

195X:  
Het begin van aikido in België. Verscheidene Franstalige Belgische judokas kregen les van Minoru Mochizuki en Tadashi Abe.

1952:  
Tadashi Abe vormt samen met Musuro Nakazono de officieele Aikikai in Frankrijk.

1960:  
De stichter ontvangt de Shiju Hosho ere-medaille in Japan.

1962:  
Christian Tissier begint in bij Nakazono Sensei.

1965:  
Nadat Masmichi Noro, Abe’s plaats innam als vertegenwoordiger van de Aikikai in Frankrijk, wordt zijn plaats op zijn beurt overgenomen door Nobuyoshi Tamura.

1967:  
Bouw van de huidige Hombu Dojo.

1969:  
Op 26 april overlijdt Morihei Ueshiba. Kisshomaru Ueshiba neemt de titel van Aikido Doshu over. Onder zijn beheer wordt de basis gelegd van de globalisering van het Aikido door de oprichting van een International orgaan, de I.A.F. en de vereenvoudiging van het technische curriculum tot een uniforme standaard.


Doshu
Moriteru Ueshiba
197X:  
Andere stijlen werden geïntroduceerd. Hoewel de invloed van Tamura sensei overheerste, begon Hirokazu Kobayashi sensei les te geven in scholen van het noorden van België (Antwerpen, Turnhout).

1979:  
Seiichi Sugano kwam aan als officiële vertegenwoordiger van de Aikikai te België. Sugano bleef ongeveer 8 jaar voor hij naar New York vertrok.