Historiek

1883: Geboorte van de stichter, Morihei Ueshiba op 14 december te Tanabe - Japan.

1900-1920: Morihei Ueshiba bestudeert verschillende traditionele Japanse Krijgskunsten, waaronder Daito ryu Aiki-jitsu en vormen van Ken-jitsu.

1919: Morihei Ueshiba ontmoet O.Deguchi, spiritueel leider van de Omoto secte in Ayabe, Kyoto.

1921: Geboorte van Kisshomaru Ueshiba, de 2e Doshu, op 27 juni in Ayabe.

1927: Morihei Ueshiba vestigt zich in Tokyo.

1931: Opening van de dojo op de huidige locatie van het Aikido Hoofdkwartier.

1940: Bouw van een andere dojo buiten de stad in Iwama, de geboorte plaats van de Iwama-ryu van Saito Sensei (+2002).

1943: Oprichting van de Aiki-shinto tempel in Iwama ‘May peace prevail on Earth’.

Morihei Ueshiba
O'Sensei 1883-1969

1948: Kisshomaru Ueshiba wordt Algemeen Directeur van de Hombu Dojo in Tokyo.

1949: Via Frankrijk bereikt Aikido Europa. Minuro Mochizuki begint les te geven in Bordeaux ( en vormt later zijn eigen stijl het Yoseikan Budo). Een bekende leerling van hem is Alain Floquet, oprichter van het Aikibudo. Een andere leerling van hem Andre Nocquet werd in 1951 Deshi van O’Sensei.

Kisshomaru Ueshiba
1921-1999

1951: Geboorte van de huidige Doshu, Moriteru Ueshiba op 2 april.

195X: Het begin van Aikido in België. Verscheidene Franstalige Belgische judokas krijgen les van Minoru Mochizuki en Tadashi Abe.

1952: Tadashi Abe vormt samen met Musuro Nakazono de officiële Aikikai in Frankrijk.

1960: De stichter ontvangt de Shiju Hosho ere-medaille in Japan.

1962: Christian Tissier begint bij Nakazono Sensei.

1965: Nadat Masmichi Noro, Abe’s plaats inneemt als vertegenwoordiger van de Aikikai in Frankrijk, wordt zijn plaats op zijn beurt overgenomen door Nobuyoshi Tamura.

1967: Bouw van de huidige Hombu Dojo.

1969: Op 26 april overlijdt Morihei Ueshiba. Kisshomaru Ueshiba neemt de titel van Aikido Doshu over. Onder zijn beheer wordt de basis gelegd van de globalisering van het Aikido door de oprichting van een International orgaan, de I.A.F. en de vereenvoudiging van het technische curriculum tot een uniforme standaard.

197X: Andere stijlen worden geïntroduceerd. Hoewel de invloed van Tamura sensei overheerst, begint Hirokazu Kobayashi sensei les te geven in scholen van het noorden van België (Antwerpen, Turnhout).

1979: Seiichi Sugano komt aan als officiële vertegenwoordiger van de Aikikai te België. Sugano blijft ongeveer 8 jaar voor hij naar New York vertrekt.

Doshu
Moriteru Ueshiba